ČLENOVIA

ARCHÍV

Pozývame všetky deti, aby sa prišli pozrieť na náš tréning a vyskúšať si jazdu na kajaku. Každému dieťaťu zapožičiame kajak s pádlom a vestu.


Tréningy bývajú 6x do týždňa

- letná príprava v utorok až piatok od 16.30 a sobotu a nedeľu od 10.00

  hod.V prípade horúceho počasia sa časy tréningov upravia na základe

  rozhodnutia zodpovedného trénera.

- zimná príprava podľa tréningového rozpisu.


Prísť môžete kedykoľvek v týchto časom, alebo sa informujte na

tel.č. 0905 841 871.


Čo vám ponúkame?


1. pravidelný pohyb

2. možnosť trénovať s kvalifikovaným trénerom

3. základné materiálne zabezpečenie dieťaťa - kajak, pádlo, vesta

4. účasť na pretekoch po celom Slovensku, medzi ktoré patria

     aj Majstrovstvá Slovenska

5. priateľský kolektív detí a rodičov so snahou vytvoriť

     “rodinný klub vodákov”

6. pravidelné - dobrovoľné stretávanie detí a rodičov aj mimo

    tréningov - otváranie a zatváranie vody, večerná opekačka

7. v letných mesiacoch pre deti z Moravian nad Váhom po dohode

    možný odvoz na a z tréningov

8. v zimných mesiacoch pre deti z Piešťan  po dohode možný odvoz

    na a z tréningov

9. kopec radosti, zábavy a dobrej nálady


Pozývame nielen deti, ale aj ich rodičov.

Lepšie raz vidieť ako 10x počuť.

Potreby na tréning

V období september-apríl je ešte dosť chladno, preto by sme nemali zabúdať na správne a hlavne adekvátne oblečenie, aby sme predchádzali chorobám a rôznym zraneniam, ktoré pri používaní nevhodného oblečenia môžu vznikať.


Beh:

- dlhé oblečenie na nohy, aj na vrch ( tepláková, joggingová súprava )

- tričko, krátky aj dlhý rukáv

- nepremokavá bunda na vrch ( šuštiaková )

- teplé ponožky, čiapka, rukavice – v prípade chladného počasia

- športová obuv, vhodná na behanie – na každý tréning!!!


Posilňovanie:

- dlhé oblečenie aj na vrch aj na spodok

- tričko krátky aj dlhý rukáv

- športová obuv


Tréningy na vode:

- elastické oblečenie, tričko s krátkym aj dlhým rukávom, šponovky

  na nohy

- nepremokavá bunda, čiapka, teplé spodné prádlo,


Ďalšie potreby:

- osuška,

- nádoba na vodu, pet fľaša na dopĺňanie tekutín počas

  tréningového procesu.

Nábor detí

- každý člen klubu ŠK KAJAK Moravany nad Váhom musí byť

   dobrým plavcom,


- o zverený materiál sa musí starať. Každé poškodenie lode, pádla,  

  kľakačky a pod. hlási trénerovi,


- loď, na ktorej trénuje, musí byť zabezpečená proti potopeniu,

  buď vzduchovou komorou, alebo polystirénom,


- pri vynášaní lode z hangáru musí dávať pozor, aby svojou neopatr-

  nosťou nikomu nespôsobil neúmyselné zranenie,


- nikto nesmie ísť sám na vodu bez prítomnosti trénera,


- vstup na mólo mimo nasadania a vysadania počas treningu

  je zakázaný,- v období chladných mesiacov (september- apríl) sa zakazuje jazdiť

  na vode osamote, povolená je jazda minimálne vo dvojici z dôvodu

  poskytnutia pomoci pri nehode. Žiaci mladší ako 15 rokov nesmú

  individuálne jazdiť na vode bez dozoru trénera,


- je zakázané bez povolenia trénera trénovať na kanáli smerom do

  Nového Mesta nad Váhom a na toku Váhu,


- z dôvodu predchádzania úrazom pri posilňovaní musia byť pri

  cvičení aspoň dvaja cvičiaci,


- tréning v posilňovni sa koná len za prítomnosti trénera,- vstup do telocvične nie je povolený bez prítomnosti trénera,- prístupová cesta do lodenice vedie po hlavnej ceste, preto treba

  dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky, /prilba, vesta a i./ a to isté  

  platí aj po odchode z tréningu,


- člen klubu ŠK KAJAK Moravany nad Váhom je povinný nahlásiť

  trénerovi, či má nejakú alergiu (napr. alergiu na poštípanie včelou…)  

  prípadné iný zdravotný handicap.

Rešpektujem vedenie klubu a trénera: nikdy nezasahujem do kompetencií trénera na tréningu, preteku, či sústredení. Nevstupujem slovne do tréningového procesu ( voda, hrádza - beh, posilňovňa, telocvičňa,...) a nevnucujem si zaradenie svojho dieťaťa do inej skupiny,  zostavy K2, C2, K4, C4.


Dochádzam s dieťaťom na tréning, pretek, sústredenie pravidelne a včas.


Nenútim deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, šport je určený pre deti, nie rodičov.


Dávam prednosť dlhodobému a zdravému športovému dieťaťa pred krátkodobými vlastnými ambíciami.


Kladiem dôraz na správnu životosprávu dieťaťa (strava, pitný režim, spánok).


Nechám riadne doliečiť zranenia, choroby a aj drobné nachladnutia dieťaťa. Ak má dieťa špeciálnu diétu, intoleranciu, alergiu, ak pravidelne užíva lieky, oboznámim s tým trénera.


Výživové doplnky vždy prekonzultujem s trénerom a nikdy nepodávam dieťaťu nevhodné doplnky.


Zdôrazňujem vplyv poctivého tréningu na výkon dieťaťa v nasledujúcom preteku.


Pri pretekoch deťom fandím a aktívne ich férovo a športovo povzbudzujem. Rešpektujem aktuálne schopnosti svojho dieťaťa a doprajem mu radosť zo športu.


Ak chcem, aby sa deti správali ako tím, musíme aj my rodičia vystupovať ako tím.


Akceptujem skutočnosť, že chyby sú súčasťou pretekania, učenia a zdokonaľovanie sa. Tlak a kritika pôsobia na malého jednotlivca negatívne. Pochvala posúva vpred.


Trénerovi dôverujem, deťom nedávam pokyny v rozpore s pokynmi trénera a neznižujem jeho autoritu.


Dieťa vediem k samostatnosti, neprezliekam ho, nezaväzujem šnúrky, nepodávam nápoje.... atd. ani na pretekoch. Z toho dôvodu nevstupujem do šatne.


Dieťaťu nenosím loď ani pádlo. Dieťa sa týmto úkonom učí k samostatnosti, k súdržnosti ku kolektívu, dozrieva fyzicky a mentálne. S uvedenými návykmi sa dieťa naučí loď brávať samé (prípadne za pomoci kamaráta) a svoje potreby riešiť samostatne.


Vyznávam myšlienku fair play a učím dieťa vedieť aj prehrávať.


Nerozhodujem  o pridelení lode, pádla.


Neriešim konflikt medzi deťmi navzájom, medzi dieťaťom a súperom. Ak má rodič nejaké poznámky, prípadne výhrady, porozpráva sa s  trénerom alebo zástupcom klubu mimo času tréningovej prípravy.


Prezentujem sa slušne a nikdy v prítomnosti detí nepoužívam vulgarizmy.


Sám som vzorom pre každé dieťa.


Neúčasť svojho dieťaťa z trénigov, pretekov, sústredenia včas ospravedlním.


Výlučne tréner môže nahradiť trénera v príull ípade jeho neprítomnosti. Ja ako rodič trénera nahradiť nemôžem, pokiaľ nie som poverený iným trénerom, či zástupcom klubu.- tréning začína 16:30 resp. 10.00 (výkend) poprípade podľa dohody s

  trénerom. Zmena tréningu bude vždy ohlásená buď  na tréningu, alebo

  zaslaním sms. Na nástenke v hangári je vždy vyvesený aktuálny plán 

  tréningu a zodpovedný tréner. Kľúče od hangáru majú tréner, predseda  

  klubu a ním poverení členovia  ŠK KAJAK MnV. Tréning sa vždy začína  

  rozcvičkou,- každý pretekár má pridelenú loď, pádlo , kľakačku a žiaci do 15 rokov

  vestu. Za pridelené veci zodpovedá každý pretekár a v prípade straty

  alebo poškodenia je povinný škodu uhradiť. Pridelenú loď ako aj ostatný

  pridelený materiál nesmie nikomu požičiavať bez súhlasu trénera,


- kanoisti budú mať pádlo, kľakačku, podlahu v lodi a loď bude zavesená

  v popruhoch na konzole. Kajakári budú mať v lodi špricku, podprdelník,

  vestu, sedačku a priečku a loď bude zavesená v popruhoch na konzole.

  Je zakázané brať sedačky, priečky a skrutky lodí,- pri poškodení lode alebo pádla nahlási pretekár závadu trénerovi, ten

  zabezpečí opravu a pridelí dočasne náhradnú loď alebo pádlo. Nie však

  z už pridelených lodí a pádiel,


- je zakázané chodiť sa kúpať na závodných lodiach. Tak isto je zakázané

  pristávať so závodnými loďami pri brehu mimo nástupného móla.


- tréneri určia každý týždeň službu v hangári. Táto bude zodpovedať za

  poriadok v hangári,


- pretekári sú povinný udržovať poriadok v šatni ,WC ,sprche, posilňovni

  a hangári,


- každý pretekár musí mať gumy na viazanie lodí a to v počte 4 ks, 2 na

  singla a 2 na debla,


- pri viazaní a odväzovaní sa musia zúčastňovať všetci pretekári prihlásení

  na preteky,


- na preteky sa prihlasujú pretekári podľa výkonnosti a výberu trénerov,


- pretekári majú zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje, v zime chodiť

  korčuľovať po zamrznutej hladine Váhu. Pri porušení daných zákazov  

  môžu byť vylúčení z klubu.


- každý člen klubu je povinný oboznámiť sa s bezpečnostnými predpismi,

  čo potvrdí podpisom a je povinný platiť klubové príspevky vo výške

  odhlasovanej na výročnej členskej schôdzi.

Etický kódex rodiča

Členský príspevok

Etický kódex dietaťa

Členský príspevok je pre pretekára 15,- € / mesiac.

V prípade ročného platenia 150,- € / 12 mesiacov.


Členské je potrebné uhradiť najneskôr do konca januára príslušného roka. V prípade, že dieťa nastúpi počas roka, tak do 15. najbližšieho mesiaca.


V prípade finančných problémov detí zo sociálne slabších rodín,

obráťte sa na Sylviu Valovú.

Tréningový poriadok


Som hrdým členom ŠK KAJAK Moravany nad Váhom


Budem zodpovedný, disciplínovaný a budem pamätať vždy na to,

že reprezentujem klub na vode, ale aj všade inde (škola, preteky, sústredenia)


Mám dobrý vzťah a úctu k všetkým trénerom, všetkým členom klubu, súperom, divákom  a rozhodcom.


Za všetkých okolností sa správam slušne, kamarátsky a športovo,

vždy slušne pozdravím a poďakujem.


Počúvam a rešpektujem pokyny môjho trénera a o radách z iných strán sa poradím hlavne s mojim trénerom.  S otázkami a športovými problémami sa obraciam v prvom rade na môjho trénera.


Všetky úkony, ktoré potrebujem počas tréningu, preteku (prezliekanie, zaväzovanie šnúrok, pitný režim, utieranie lode...atď) si riešim sám, nie

s rodičom.


Loď a pádlo si nosím výlučne sám!


Na tréningoch robím všetko naplno a nič si nezľahčujem, neskracujem trénerom  určené vzdialenosti a nikdy nerobím menej, ako mi bolo povedané.


Všetky veci, ktoré používam si uložím vždy na svoje miesto.


Na pretekoch a 2 hodiny pred tréningom nejem vysmážané, údené, ani grilované jedlá (hranolky, krokety, klobása, rezne). Nepijem sladené nápoje a už vôbec nie nápoje , v ktorých je kofein.


Dávam pozor na svoje zdravie.


Beriem si dobrý príklad od starších pretekárov a rešpektujem ich.


Nikoho nešikanujem a slabším pomáham.


Nezabúdam (veci na tréning,...)


Žijem v duchu fair play.


Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi víťazstvá aj prehry, veľmi chcete, aby boli úspešné, ale niekedy je menej ozaj viac.


Rešpektujte, prosím, aktuálne schopnosti svojich detí a neberte im radosť zo športu.


Prosíme všetkých rodičov, aby dodržiavali usmernenia z etického kodexu rodičov.

Bezpečnostné predpisy